D-linjen från Vitåfors

Ursprungslän Norrbotten
Namn Duva linjen från Vitåfors
Inköpt till gården 2002
Antal hondjur nu 7 st
Stambokförda tjurar ur linjen använda i bes 1301 Duve Svfj 20172
Ej stamboksförda tjurar använda i bes  
Stambokförda tjurar ur linjen använda i andra bes 53 Gulldus Svfj 20063
Samlade tjurar 1301 Duve Svfj 20172
Tjurar på semin  
Historik Kom från Vitåfors till Stig Sundberg Valvträsk 1975 via kon 120 Sköna som blev 25 el 26 år gammal och som är anmoder till alla linjens djur. Jag köpte in två kvigor i 3e led efter Sköna som båda var bra kor och efter dom finns idag djur i besättningen. Dessutom några ytterligare djur hösten 2008.

Speciella kor från linjen 515 Duva efter 1202 Rist som har besättningens hittills högsta 305d laktation med 8409 4,3 3,5 363 297 reltal 137 141 och ett snitt på 1,11år 9964 4,3 3,5 432 351 reltal 133 135.