G-linjen från Brobyn

Ursprungslän Norrbotten
Namn G-linjen från Brobyn
Inköpt till gården 1992
Antal hondjur nu 8 st
Stambokförda tjurar ur linjen använda i bes  
Ej stamboksförda tjurar använda i bes En ungtjur under användning nu.
Stambokförda tjurar ur linjen använda i andra bes  
Samlade tjurar  
Tjurar på semin  
Historik G-linjen köpte jag från Enar Brännmark Svartbäcken som hade köpt den från Nils Rönnbäck Brobyn 1981. Att korna kommit att få namn på G beror på att Nils hade döpt sin 129 Galina efter den ryska skidåkerskan Galina Kulakova och på den vägen är det. Min första hette 5066 Galina och var efter 6742 Harg. Hon fick en dotter 382 Gullan efter 709 Gulle och det är hon som är anmoder till dagenes G-djur. Dom har aldrig tillhört dom bästa men aldrig dom sämsta heller men däremot varit lättförökade. Bäst nu är 503 Gullfina efter 1085 Fido som på 2,8år gjort 8433 4,4 3,4 369 290 reltal 118 116. Den här kolinjen är rätt bra spridd men då via en sidolinje från 129 Galinas mor 127 Sia som hade en dotter till hos Enar och från den såldes en kalv söderut så linjen finns nu i ett par besättningar i Dalarna och Hälsingland men heter där Sia.

Speciella kor från linjen 382 Gullan. Nästan 100% kritvit och fruktansvärt snäll.