J-linjen från Sörbyn

Ursprungslän Norrbotten
Namn J-linjen från Sörbyn
Inköpt till gården 1996
Antal hondjur nu 3 st
Stambokförda tjurar ur linjen använda i bes  
Ej stamboksförda tjurar använda i bes  
Stambokförda tjurar ur linjen använda i andra bes  
Samlade tjurar  
Tjurar på semin  
Historik Köptes in från Gunnar Wikman Sörbyn där den varit Gårdslinje.
Hos mig har den delat upp sig i två grenar som jag hoppas få ha kvar. Ett djur ur linjen finns numer i Finland.

Speciella kor från linjen 35 Julia som var dotterdotter till 153 Jullan som jag köpte av Wikmans men som sen såldes till Claes Blomqvist Jämtön därifrån jag köpte tillbaka först 35an och senare hennes mor 31 Jullis som är gjord här men född hos Claes. 35 Julia gjorde på 6år 7615 4,5 3,5 344 268 reltal 109 106. Bästa året 2005 9165 4,6 3,5 418 323 reltal 134 131. Men hon fick bara en kvigkalv så det har varit segt att få upp numerären.