L-linjen från Uttersjöbäcken

Ursprungslän Västerbotten
Namn L-linjen från Uttersjöbäcken
Inköpt till gården 1990
Antal hondjur nu 5 st
Stambokförda tjurar ur linjen använda i bes 149 Leonard SKB6682, 155 Levi SKB6676, 165 Leo SKB6677, 52 Elof SKB6700, 196 Ludde Svfj 20064. 1159 Elon Svfj 20116
Ej stamboksförda tjurar använda i bes 27 Eleander, 64 Elmer
Stambokförda tjurar ur linjen använda i andra bes 38 Elve SKB 6697 1159 Elon Svfj 20116
Samlade tjurar 165 Leo SKB 6677
Tjurar på semin  
Historik En av favoritlinjerna som följt med sen starten. Köpt av den gamle hedersmannen Rune Boström i Uttersjöbäcken. Denna linje är rätt spridd och får sägas vara bland de mest värdefulla när vi startade om fjällrasaveln. Jag har få djur i besättningen som inte har en L-tjur i stammen om än ett par generationer tillbaka. Rune köpte linjen ca 1960 från John Johansson i Mjödvattnet och den finns i kontroll från 1941. Det som var det unika var att Runes L-kor oftast låg 10-20% över besättningsmedel under väl 30år fast det var samma tjurmaterial som använde på alla kolinjer och det ger en hint om nedärvningsförmågan på mjölkanlagen i den linjen. Linjen är stor och omfattar långt över 100djur så det är ett vitt stamträd. Jag har djur ur två av grenarna. Finns nu även i Finland.

Speciella kor från linjen 5323 Elena en rackarns grann ko som 1994 gjorde 8080 4,1 3,5 332 283 reltal 111 119 på sitt andra år. Tyvärr gick hon bort p,g,a ett olycksfall, men jag sparade en son till henne 52 Elof som användes en del. Jag får stanna där men det är flera kor som skulle fått bli omnämnda