M-linjen från Blomgrens

Ursprungslän Norrbotten
Namn M-linjen från Blomgrens
Inköpt till gården 2006
Antal hondjur nu 1 st
Stambokförda tjurar ur linjen använda i bes  
Ej stamboksförda tjurar använda i bes  
Stambokförda tjurar ur linjen använda i andra bes  
Samlade tjurar  
Tjurar på semin  
Historik Kom till gården i en bytesaffär och har innan dess varit hos Blomgrens i 25år. Ska komma från Tornedalen ursprungligen enligt dom som Blomgrens köpte ursprungskon av.

Speciella kor från linjen