M-linjen från Sikfors

Ursprungslän Norrbotten
Namn M-linjen från Sikfors
Inköpt till gården 1992
Antal hondjur nu 1 st
Stambokförda tjurar ur linjen använda i bes 1080 Major Svfj 20033
Ej stamboksförda tjurar använda i bes  
Stambokförda tjurar ur linjen använda i andra bes 1080 Major Svfj 20033
Samlade tjurar 1080 Major Svfj 20033
Tjurar på semin 6777 Makro SKB 96777, 6840 Gunde SKB96840
Historik Köptes av Enar Brännmark Svartbäcken som hade köpt in den 1982 från Olle Stenvall Sikfors Älvsbyn där den varit gårdslinje sen gammalt. Denna linje har aldrig varit talrik p,g,a en stor andel tjurkalvar under tiden hos Enar och senare hos mig. Men linjen är en säker del av fjällrasen via att Enar fick sälja in en tjur ur den 6777 Makro som sen är använd som tjurfader.

Speciella kor från linjen 361 Majken efter 165 Leo SKB 6677 som gjorde på 5,5 år 8387 4,1 3,6 346 306 reltal 125 135. En stor personlighet och mor till 6840 Gunde.