R-linjen från Sörbyn

Ursprungslän Norrbotten
Namn R-linjen från Sörbyn
Inköpt till gården 1997
Antal hondjur nu 3 st
Stambokförda tjurar ur linjen använda i bes 1202 Rist Svfj 20124, 1271 Rolle Svfj 20169, 1293 Risko Svfj 20173, 1308 Rask Svfj 20180
Ej stamboksförda tjurar använda i bes  
Stambokförda tjurar ur linjen använda i andra bes 1185 Dunder Svfj 20114, 1202 Rist Svfj 20124
Samlade tjurar 1202 Rist Svfj 20124, 1271 Rolle Svfj 20169
Tjurar på semin

6850 Röde Orm Svfj 96850

Historik

Gårdslinje från Gunnar Wikman i Sörbyn. Sörbyn hade tjurförening men efter dess upplösning höll en av de större gårdarna tjur tills denna slutade med kor kring 1970 då Wikmans höll egen tjur ur besättningen tills man gick med i semin i början på 80talet.

Speciella kor från linjen 134 Rita som var den första ur linjen jag köpte. En otroligt personlig och snäll ko efter 948 Sigill som blev 15år. Hennes dotter 439 Rita efter 41 Duvolen som är besättningens hittills högst avkastande ko med 6,8 år 10616 4,2 3,5 441 367 reltal 139 144 5år över 10000kg och ett bästa år på 12469 4,2 3,4 526 418 reltal 157 156